Sita nam haar ambities onder de loep. Daaruit kwam zeer duidelijk naar vorendat zij onderscheidend vermogen met betrekking tot duurzaamheid, hierin terug wilden zien. Daarop hebben zij Climate Neutral Group benaderd om te ondersteunen bij het invullen van deze ambitie.
Lees meer

 

 

Grand Catering is altijd al zeer betrokken geweest bij het klimaat en de natuur. Zo werken zij met veelal lokale producten geteeld volgens de seizoenen die waar mogelijk vrij zijn van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zetten zij zich in om hun energieverbruik te minimaliseren. Echter er bleef toch nog een stuk CO2-uitstoot dat niet, of nog niet, voorkomen kan worden, wat kunnen we daar aan doen? Lees meer

 

GEBA Trans is sinds 1996 actief als expediteur en duurzame ketenregisseur in de wereld van internationaal transport en logistiek. In 2010 heeft GEBA Trans Climate Neutral Group gevraagd de organisatie op te lijnen voor aansluiting bij het programma Green Care Transport geïnitieerd door SCA en de Lean&Green Award uitgegeven door Connekt. Lees meer